I-20 still shut down due to crash

I-20 still shut down due to crash